Instagram: Kontakt: info@soosnora.hu háttérszín  light     magyar | english
Orbis Pictus
Mozgó Világ - Várkonyi György - 2006.12.
 

Az 1910-es évek - Malevics és Duchamp - után a képzőművészetben jószerével bármiről bebizonyítható, hogy idézet. Reflexió. Ismétlés, ami tudvalevőleg a tudás anyja. Az eleve adott - nevezzük így - történeti tudás viszont kiküszöbölhetetlen az alkotó folyamatból. Többek közt ezt ismerte föl George Kubler, amikor megírta Az idő formáját, amivel legalábbis zárójelbe tette a művészettörténet-tudomány addigi stílusfejlődési elméleteit. Soós Nóra képei többszörösen is előhívják az „ezt már láttam valaha" érzését. Festményeit az teszi ikonográfiai csemegékké (ikonográfia = a képtémák tudománya), hogy mások által megtalált, mások által kitalált és más csatornákon közzétett, „használt" médiaképeket (háborúk, természeti katasztrófák) és ikonokat (hírességek, képregényfigurák) alkalmaz, ráz össze abban a kaleidoszkópban, amit hagyománytisztelő módon az ablakmetaforából levezetett, négyszög alakú vászonhoz idomít. Ez a vászon, ez a keret azonban sem nem tükör, sem nem ablak, hisz nem kivágatként működik. A látványra tárt nyílás vagy az azzal felcserélhető tükör (vö.: René Magritte) helyett mintha valami Petri-csészébe pillantanánk, a mikroszkóp tárgylencséjén keresztül. Alant, a jól megvilágított „transzparens" mezőben idősíkok torlódnak egymásra, léptékek keverednek, más-más kulturális rétegben játszódó történetek szereplői randevúznak. Látszólag olyan mindez, mint amikor az árvíz hordja össze távoli helyek és korok tárgyait, könyörtelenül negligálva bármiféle rangsort, rendszert, értékek hierarchiáját. A lerakásban, az alkalmi együttes létrehozásában mintha nem is diktálna más, mint az aktuális vízszint és a meder morfológiája. Egyneművé válnak ebben a hordalékban a művészettörténeti toposzok és a banalitás képei, a játék és az igazi katonák, a mese, a riport és a tragédia. A motívumok megjelenítésének vizuális szenvtelensége úgy sulykolja a montázs differenciálatlanságát, mint egy divatos kultúrantropológiai értekezés, amiben nem illik különbséget tenni a tetkó és a Capella Sistina között. Agyafúrt látszat, amit tovább erősít a megszentelt vonalnak, a „disegnó"-nak az előnyomott, hímzett falvédők trivialitására emlékeztető használata. Korpa közé keveredtünk, s alighanem bennünket is fölfalnak a vizuális információt habzsoló, globalizált disznók.

 

De nézzük csak! Aladdin csodalámpájából az iszlám fundamentalizmus szelleme támad, az almát majszoló lány hátterében állnak még a manhattani ikertornyok, a becsapódás előtti pillanatban. A preraffaelita Millais Opheliája az elöntött New Orleans-i házak közt lebeg, s a rajzfilm- vagy médiaikonok (Vilma, Katarina) neve pusztító hurrikánokat idéz. Desifrírozandó rejtvényekkel van tehát dolgunk, melyek a történetek ismerete nélkül meg nem fejthetők. Egy törzsi vallás követője azt a bizonyos tizenhárom embert az asztal körül nem tudja az Utolsó vacsoraként azonosítani.

 

Ezek a festmények nekünk, (fél)művelt, vizuális és történelmi közhelyekkel élő, a kirakattól és a képernyőtől révületbe eső, világmárkákhoz és világméretű hazugságokhoz kötődő, hol Pinocchio, hol a rendíthetetlen ólomkatona szerepében tetszelgő átlagembereknek szólnak. Példabeszédek, mint a konyhai falvédők versikéi. Ráadásul (de ezt már igazán csak a vájt fülűek kedvéért) a módszer is ismerős. Motívumok sematikus kontúrrajza lépték-, arány- és irányösszefüggések nélkül (azaz felnagyítva és elforgatva) egymásra montírozva: ezt az eljárást 1935 körül Szentendrén Vajda és Korniss konstruktív szürrealista tematikának nevezte. Mellesleg ők is használtak újságfotót. Nyersanyaguk és céljuk azonban merőben más volt. Keleti és nyugati, népi és egyetemes, eseti és általános között akartak hidat verni. Programjuk kihunyt, mert nélkülözte a társadalmi közeget. Lehetséges, hogy módszerüket a globalizáció és a posztmodern médiatársadalom információdömpingje kelti új életre.

Soós Nóra: Fennkölt Idő
www.kultura.hu - Kocsis Katica - Egyetlen remény maradt: a fennkölt idő - 2022.04.25
 
Egy időben
Műcsarnok - Dekovics Dóra - 2020.10.25
 
személyesen a festményekről
kultura.hu - Soós Nóra - Személyesen – Soós Nóra festményei - 2020.07.04.
 
Buborék és búgócsiga
Magyar Narancs - Dékei Kriszta - Mancs - 2015.05.21
 
Dinoszaurusz és tüntetők parlamentre festve
Index.hu - Klág Dávid - index.hu - 2015.06.10
 
Ecc pecc kimehetsz..
Új Művészet online - Cséka György - Új Művészet online - 2015.06.14.
 
A múlt amiben élünk
Népszava - Mészáros Márton - Népszava - 2015.06.06
 
Egy penge művészkarakter berobbanása
ART7 - Almási Miklós - kiállítás kritika - 2015.05.25
 
Az időbuborékokon túl
Librarius - Barcza Réka - Librarius - 2015.05.24
 
A transzparenciás tengeren túl
ÚJ MŰVÉSZET - Winkler Nóra - 2013.június. XXIV. évf.6.szám
 
Kép a képben
Népszabadság - Török Márta - 2013. április 12.
 
Mi legyen?
168 Óra - Jolsvai András - 2013. (XXV. évfolyam) - 15. lapszám
 
Áttetsző robotikonok
Magyar Narancs - Dékei Kriszta - 2013.április 4.
 
Transzparens rétegek metamorfózisa
Új katalógus bevezető /Aura kiadó - Dékei Kriszta - 2013/04
 
Szenzualitás és intellektualitás
SZKHOLION - Kocsis Katica - 2012/2
 
Többrétegű képek
Új Művészet - Lóska Lajos - címlapon - 2010.november.XXI.évf.11.szám
 
Közéleti festészet
168 ÓRA - Sándor Zsuzsa - - 2010.okt.3
 
A festészet igen magányos szakma- interju-
NÉPSZAVA - Podhorányi Zsolt - 2009. 10. 17.
 
Használható átláthatóság
kultura.hu - sisso - 2010.jan.2.
 
Nincs Otthon!?
ÉLET ÉS IRODALOM - Szabó Noémi - LIII. Évf. 43. szám, 2009. okt.22
 
Festőpáros
NÉPSZABADSÁG - Bacher Iván - 2009. okt.17.
 
Otthonosan
168 ÓRA - Jolsvai András - XXI. Évf. 43. szám, 2009. okt. 22.
 
Neopop
Artmagazin - Rieder Gábor - 2009/01. VII. évfolyam
 
EMELKEDŐBEN - Sonja Krasner gyűjteménye a B55 Galériában / Zsidó Nyári Fesztivál
revizoronline - P. Szűcs Julianna - 2008.09.11
 
HUSZONÉVESEK - Sonja Krasner gyűjteménye
Népszabadság - Rózsa Gyula - 2008.09.10.
 
Sosem volt világok
Új Művészet - Keserü Katalin - 2007.02. 18.évf. 2.szám
 
Színek és képek
Népszabadság - Rózsa Gyula - 2006.12. 20.
 
Grácia
168 óra - Jolsvai András - 2006.12.22.
 
Orbis Pictus
Mozgó Világ - Várkonyi György - 2006.12.
 
kell egyfajta rend… (interjú)
Magyar Narancs - Sisso - 2006. 18.évf. 46.szám
 
Hamu és Gyémánt képzőművészeti különszám 2006.
repertoArt
 
Nóra és a többiek
168 óra - Jolsvai András - 2006.11.14. 45.szám
 
Soós Nóra új világa
Élet és irodalom - Kozák Csaba - 2006. 50.évf. 44.szám
 
A Nagyok álma
Műértő - Böröckfy Virág - 2006. 9.évf. 11.szám
 
Játékosság és felelősségtudat (interjú)
Diplomata magazin - 2006. 7.évf. 10.szám
 
Énkeresés, éntalálás
Élet és irodalom - Bordács Andrea - 2006. 50.évf. 2.szám.
 
Nyitott könyv az életem (interjú)
Vas Népe - Ölbei Lívia - 2005.12.24.
 
Strabagos seregszemle
Új Művészet - Reider Gábor - 2005. 16.évf. 12.szám
 
Festő könnyű, színes cipőben
Vas Népe - 2005. 50.évf. 289.szám
 
Jolsvai András kiállításajánlója
168 óra - Jolsvai András - 2005. 17.évf. 12.15.
 
Én-teriőr
Intérieur - Nagy Edina - 2005.12.-2006.01
 
Divatba hozott festészet
Új Művészet - Készman József - 2005. 16.évf. 11.szám
 
Öt fiatal festő
Népszabadság - Rózsa Gyula - 2005.10.26.
 
Több szem többet lát
Műértő - Spengler Katalin - 2005. 11.
 
Ballasztok és könnyítések
Élet és Irodalom - Sinkó István - 2005. 49.évf. 44.szám
 
Friss színharmóniák
Elite magazin - Spengler Katalin - 2005. 06.
 
Színek és gesztusok
Új Művészet - Muladi Brigitta - 2004. 15.évf. 11.szám
 
Mai vadak és mai szelídek
Élet és Irodalom - Antall István - 2004. 47.évf. 45.szám
 
Expressives in der Martino-Galerie
Budapester Zeitung - 2004. 6.évf. 43.szám
 
Leltár (Diploma 2004)
Új Művészet - Somogyi Zsófia - 2004. 15.évf. 9.szám
 
Mai feladványunk: a játék
Balkon - Dékei Kriszta - 2004. 5.évf. 5.szám
 
Art-Press Magazin címlap
Art-Press Magazin - 2004. 2.évf. 5.szám
 
Ki viszi át…? mi szeretnénk…
2 Zsiráf magazin - 2004.05
 

Vas Népe - Ölbei Lívia - 2004. 49.évf. 29.szám
 
Színek, képek
Új Művészet - Lóska Lajos - 2003. 14.évf. 12.szám
 
Színrelépés
Nőművészek Vas Megyében II.- katalógus
 
Vincent Cipőjében
Vas Népe - Ölbei Lívia - 2002.10.19
 
Egy láb konkrét nyoma: cipő
Új Művészet - Wehner Tibor - 2002. 13.évf. 10.szám
 
Páratlan párok
Új Művészet - Hudra Klára - 2002. 12.évf. 09.szám
 
Snoblesse Oblige
Magyar Narancs - 2002. 14.évf. 22.szám
 
…Első lépések
Vas Népe - Ölbei Lívia - 2002. 47.évf. 126.szám
 
Játék, élmény, festészet
Vas Népe - 2002. 47.évf. 124.szám
 
Soós Nóra cipői
168 óra - Jolsvai András - 2002. 16.évf. 22.szám
 
Csapó 1
Műértő - 2002. 5.évf. 2.szám
 
Vasi művészek seregszemléje
Vas Népe - 2001.11.09.
 
Kumulusz csoport
Gyűjtők és Gyűjtemények - Bogdándy Zoltán Szultán - 2001. 5-6.
 
Kumulusz
Balkon - Radák Eszter - 2001. 2.évf. 5.szám