Instagram: Kontakt: info@soosnora.hu háttérszín  light     magyar | english
Ecc pecc kimehetsz..
Új Művészet online - Cséka György - Új Művészet online - 2015.06.14.
 

http://www.ujmuveszetfolyoirat.hu/2015/06/ecc-pecc-kimehetsz-mene-tekel-ufarszin/

 

Transzparens emlékezet: Folyamatos jelen - Soós Nóra kiállítása

Cséka György

Nem komoly, nem olyan komor, nem tűnik olyan komornak ez a festészet első látásra. Színpompás, úgyszólván vidáman lebegő foltok, mezők úsznak egymáshoz, egymásra, egymáson át. Csak a képcímek nyugtalanítóak. Idő nincs, Valami nincs sehol, Megmérettettél és könnyűnek találtattál.Csak a motívumok nyugtalanítók, a fegyverek, a hajléktalan, a szegény, az üres táblával tüntetők, Sztálin üres csizmája.

 

Soós Nóra képein szédítő és logikailag nehezen összekapcsolható forgatagban bukkannak fel az ebből a festészetből már ismerős és új motívumok, és állnak össze lazán, finoman, intuitívan összefüggő éberálom-szöveggé az emlékezetről. A textus az összerakás és barkácsolás módjából következően nem értelmezhető egyirányúan, egyértelműen, hol komor, hol vicces, hol ironikus, hol lírai, hol harcias. Soós Nóra festészetében most is minden egyszerre, szimultán van. Egyszerre van személyes és kollektív, történelmi emlékezet. Palimpszesztként egymásra csúsztatva különböző idők, idősíkok és események, figurák és tárgyak, figurák és tárgyak különböző vetületei, nézetei egy érzékeny álom ironikus és érzékeny multidimenzionalitásban.

Soós Nóra következetes és egységes festészete takarékosan bánik motívumaival, újra, és újra felhasználja őket, új és új kontextusban mondja újra, forgatja újra álommondatait, álommásolatait. Friss munkáiban is meghatározó a kör alakzata, feltűnnek a buborékok, babák/kuklák , búgócsigák, biciklik/kerekek és egy űrhajó. De kerek az óraszámlap, a kosár, a játszótéri kerék, a színehagyott magyar zászlón a lyuk. A képek figuráinak többféle vetülete is szinte azt kívánja a nézőtől, forgassa meg, állítsa, forgassa a feje tetejére a képet, vagy pörgesse meg őket, ahogy az Időbuborék című képek megformálása és alakja csábít erre. A kerek forma, a forgás az élet és az idő és természetesen a szerencse forgására, forgandóságára asszociálnak, vagy akár a történelem körforgására, vagy az örök visszatérésre.

A képek mondatai az álom logikáját, ugrásait, következetlenségeit, szimultaneitását, a motívumok állandó forgását, visszatérését, átstrukturálódását, könnyed váltakozását, egymásba úszását követik. Egy állandó ismerősség érzet keletkezik, a „valahol ezt már láttam” érzés, hiszen a motívumok nem pusztán Soós Nóra festészetéből bukkannak fel/ki, hanem a médiából, a lassan már kollektív emlékezetté váló és hatalmas képanyagból. Mintha már láttuk volna ezeket a gyakran a kártyalap kompozíciójára emlékeztető összeállításokban nyilazó, puskából lövő, bicikliző, fotózó szüfrazsetteket/kosztümös, 19. századi, 20. század eleji figurákat, vagy a vietnami nőt, vagy egykerekűn bicikliző artistákat.

Az álommondatok azonban korántsem csak puhák, békések, nosztalgikusak, személyesek vagy absztraktak, áttör rajtuk a köznapiság, a jelen, a történelem, a politika levegője, rosszkedve, kisszerűsége. A dinoszaurusz-Parlament előtt mintha egy örök tüntetés zajlana, változó jelszavakkal, lyukas, színevesztett zászlóval. A mai hétköznapok nyomora, az elszegényedett, cipekedő vagy hajléktalan öregség mintha harcra hívná a múlt női egyenjogúságért küzdő nőit. A képeken hangsúlyosan és nyomatékosan jelennek meg a női motívumok, a századelő nőalakjai, akik kipróbálják, elsajátítják az összes klasszikus férfitevékenységet, a harcot: a nyilazást, puskából lövést, a technikai eszközök kezelését: biciklihajtást, fényképezést.

Mintha egy olyan világállapotot vázolna fel Soós, ahol a férfiak, ha meg is jelennek a képeken, puszta mellékfigurák, nem felismerhetők, nincs arcuk, háttal állnak, nem vesznek részt az eseményekben, passzívak, mintha miattuk zökkent volna ki az idő és a nőknek kellene helyretolni azt. Ezeken a képeken a nők aktívak, cselekednek, harcolnak, a férfiak leginkább csak elbicikliznek egykerekűjükön.

A világállapotról beszélnek Soós képcímei is, az ironikusan kifordított Gothár Péter filmcím, az Idő nincs, a hihetetlenül erős, kemény bibliaiMegmérettettél és könnyűnek találtattál („Mene, Mene, Tekel, Ufarszin!” Dániel Könyve), vagy a különös Valami nincs sehol, ami egy immár a kánonból kihullott kommunista költő, Váci Mihály egyik versének pontos címe, amely vers a hiány, a hiábavalóság beismerése és egy új kezdet vágya („A Mindenségből hiányzik egy csillag,/ – a Mindenségből hiányzik valami./A Világból hiányzik a mi világunk,/– a Világból hiányzik valami. (…) Újra kezdeni mindent e világon,/– megteremteni, ami nincs sehol…).

Az egyik kép mintha a művészet, nőművész, az alkotás és Soós Nóra önreflexiója lenne. Egy szüfrazsettet vagy pusztán század eleji nőt látunk egy sztereó fényképezőgéppel fényképezni, szembefordulva a kép nézőjével, de egyben azzal az alakkal, férfival is, aki nekünk háttal, de vele talán szemben áll és egy ki tudja, milyen zászlót tart. Nem tudjuk, milyen ügyért tüntet vagy harcol, de inkább csak csüggedten és passzívan álldogál, egyik kezét zsebre dugva. A figura pózának érdekessége még, hogy a póz és a zászló úgy van megfestve, ahogy a halált ábrázolják a középkori haláltáncokon, a férfi kezében a zászló mintha a halál kaszája lenne, a hiábavalóságé.

A művész pedig megörökít, mégpedig sztereóban, két fotót készít egyszerre ugyanarról a látványról, amely képeket később egy megfelelő nézőkében nézve a fotó kilép a síkjából és térbelivé, élővé válik, több vetülete támad. Ahogy Soós Nóra majd minden alakjának, tárgyának, motívumának. Aztán csak nézzük. Idő az van. Folyamatos jelen.

2015. 05. 07 – 07. 16.
Faur Zsófi Galéria

Soós Nóra: Fennkölt Idő
www.kultura.hu - Kocsis Katica - Egyetlen remény maradt: a fennkölt idő - 2022.04.25
 
Egy időben
Műcsarnok - Dekovics Dóra - 2020.10.25
 
személyesen a festményekről
kultura.hu - Soós Nóra - Személyesen – Soós Nóra festményei - 2020.07.04.
 
Buborék és búgócsiga
Magyar Narancs - Dékei Kriszta - Mancs - 2015.05.21
 
Dinoszaurusz és tüntetők parlamentre festve
Index.hu - Klág Dávid - index.hu - 2015.06.10
 
Ecc pecc kimehetsz..
Új Művészet online - Cséka György - Új Művészet online - 2015.06.14.
 
A múlt amiben élünk
Népszava - Mészáros Márton - Népszava - 2015.06.06
 
Egy penge művészkarakter berobbanása
ART7 - Almási Miklós - kiállítás kritika - 2015.05.25
 
Az időbuborékokon túl
Librarius - Barcza Réka - Librarius - 2015.05.24
 
A transzparenciás tengeren túl
ÚJ MŰVÉSZET - Winkler Nóra - 2013.június. XXIV. évf.6.szám
 
Kép a képben
Népszabadság - Török Márta - 2013. április 12.
 
Mi legyen?
168 Óra - Jolsvai András - 2013. (XXV. évfolyam) - 15. lapszám
 
Áttetsző robotikonok
Magyar Narancs - Dékei Kriszta - 2013.április 4.
 
Transzparens rétegek metamorfózisa
Új katalógus bevezető /Aura kiadó - Dékei Kriszta - 2013/04
 
Szenzualitás és intellektualitás
SZKHOLION - Kocsis Katica - 2012/2
 
Többrétegű képek
Új Művészet - Lóska Lajos - címlapon - 2010.november.XXI.évf.11.szám
 
Közéleti festészet
168 ÓRA - Sándor Zsuzsa - - 2010.okt.3
 
A festészet igen magányos szakma- interju-
NÉPSZAVA - Podhorányi Zsolt - 2009. 10. 17.
 
Használható átláthatóság
kultura.hu - sisso - 2010.jan.2.
 
Nincs Otthon!?
ÉLET ÉS IRODALOM - Szabó Noémi - LIII. Évf. 43. szám, 2009. okt.22
 
Festőpáros
NÉPSZABADSÁG - Bacher Iván - 2009. okt.17.
 
Otthonosan
168 ÓRA - Jolsvai András - XXI. Évf. 43. szám, 2009. okt. 22.
 
Neopop
Artmagazin - Rieder Gábor - 2009/01. VII. évfolyam
 
EMELKEDŐBEN - Sonja Krasner gyűjteménye a B55 Galériában / Zsidó Nyári Fesztivál
revizoronline - P. Szűcs Julianna - 2008.09.11
 
HUSZONÉVESEK - Sonja Krasner gyűjteménye
Népszabadság - Rózsa Gyula - 2008.09.10.
 
Sosem volt világok
Új Művészet - Keserü Katalin - 2007.02. 18.évf. 2.szám
 
Színek és képek
Népszabadság - Rózsa Gyula - 2006.12. 20.
 
Grácia
168 óra - Jolsvai András - 2006.12.22.
 
Orbis Pictus
Mozgó Világ - Várkonyi György - 2006.12.
 
kell egyfajta rend… (interjú)
Magyar Narancs - Sisso - 2006. 18.évf. 46.szám
 
Hamu és Gyémánt képzőművészeti különszám 2006.
repertoArt
 
Nóra és a többiek
168 óra - Jolsvai András - 2006.11.14. 45.szám
 
Soós Nóra új világa
Élet és irodalom - Kozák Csaba - 2006. 50.évf. 44.szám
 
A Nagyok álma
Műértő - Böröckfy Virág - 2006. 9.évf. 11.szám
 
Játékosság és felelősségtudat (interjú)
Diplomata magazin - 2006. 7.évf. 10.szám
 
Énkeresés, éntalálás
Élet és irodalom - Bordács Andrea - 2006. 50.évf. 2.szám.
 
Nyitott könyv az életem (interjú)
Vas Népe - Ölbei Lívia - 2005.12.24.
 
Strabagos seregszemle
Új Művészet - Reider Gábor - 2005. 16.évf. 12.szám
 
Festő könnyű, színes cipőben
Vas Népe - 2005. 50.évf. 289.szám
 
Jolsvai András kiállításajánlója
168 óra - Jolsvai András - 2005. 17.évf. 12.15.
 
Én-teriőr
Intérieur - Nagy Edina - 2005.12.-2006.01
 
Divatba hozott festészet
Új Művészet - Készman József - 2005. 16.évf. 11.szám
 
Öt fiatal festő
Népszabadság - Rózsa Gyula - 2005.10.26.
 
Több szem többet lát
Műértő - Spengler Katalin - 2005. 11.
 
Ballasztok és könnyítések
Élet és Irodalom - Sinkó István - 2005. 49.évf. 44.szám
 
Friss színharmóniák
Elite magazin - Spengler Katalin - 2005. 06.
 
Színek és gesztusok
Új Művészet - Muladi Brigitta - 2004. 15.évf. 11.szám
 
Mai vadak és mai szelídek
Élet és Irodalom - Antall István - 2004. 47.évf. 45.szám
 
Expressives in der Martino-Galerie
Budapester Zeitung - 2004. 6.évf. 43.szám
 
Leltár (Diploma 2004)
Új Művészet - Somogyi Zsófia - 2004. 15.évf. 9.szám
 
Mai feladványunk: a játék
Balkon - Dékei Kriszta - 2004. 5.évf. 5.szám
 
Art-Press Magazin címlap
Art-Press Magazin - 2004. 2.évf. 5.szám
 
Ki viszi át…? mi szeretnénk…
2 Zsiráf magazin - 2004.05
 

Vas Népe - Ölbei Lívia - 2004. 49.évf. 29.szám
 
Színek, képek
Új Művészet - Lóska Lajos - 2003. 14.évf. 12.szám
 
Színrelépés
Nőművészek Vas Megyében II.- katalógus
 
Vincent Cipőjében
Vas Népe - Ölbei Lívia - 2002.10.19
 
Egy láb konkrét nyoma: cipő
Új Művészet - Wehner Tibor - 2002. 13.évf. 10.szám
 
Páratlan párok
Új Művészet - Hudra Klára - 2002. 12.évf. 09.szám
 
Snoblesse Oblige
Magyar Narancs - 2002. 14.évf. 22.szám
 
…Első lépések
Vas Népe - Ölbei Lívia - 2002. 47.évf. 126.szám
 
Játék, élmény, festészet
Vas Népe - 2002. 47.évf. 124.szám
 
Soós Nóra cipői
168 óra - Jolsvai András - 2002. 16.évf. 22.szám
 
Csapó 1
Műértő - 2002. 5.évf. 2.szám
 
Vasi művészek seregszemléje
Vas Népe - 2001.11.09.
 
Kumulusz csoport
Gyűjtők és Gyűjtemények - Bogdándy Zoltán Szultán - 2001. 5-6.
 
Kumulusz
Balkon - Radák Eszter - 2001. 2.évf. 5.szám